Nokia Software Updater 1.4.53.34607

Nokia Software Updater 1.4.53.34607

Nokia Corporation – 101,4MB – Freeware – Android
ra khỏi 31 phiếu
4 Stars User Rating
Nokia Software Updater cho phép bạn cập nhật phần vững Nokia của bạn.

Tổng quan

Nokia Software Updater là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Nokia Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.068 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nokia Software Updater là 4.3.2, phát hành vào ngày 02/06/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.655, được sử dụng bởi 47 % trong tất cả các cài đặt.

Nokia Software Updater đã chạy trên hệ điều hành sau: Android. Tải về tập tin có kích thước 101,4MB.

Người sử dụng của Nokia Software Updater đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nokia Software Updater!

Cài đặt

người sử dụng 1.068 UpdateStar có Nokia Software Updater cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại